لوگو پلوباکس

غذاهای مدرن ایرانی

کباب دیگی لاپلو برنج ایرانی ، گوجه گریل شده،سس گوجه،160 گرم گوشت چرخ شده بره 220 تومان
کباب دیگی لاپلو
پلوسبزیجات با بیف برنج ایرانی،کدو،فلفل دلمه،پیازچه،هویج،قارچ،ریحان،100 گرم فیله گوساله ساته شده 200 تومان
پلوسبزیجات با بیف
پلوسبزیجات با فیله مرغ برنج ایرانی،کدو،فلفل دلمه،پیازچه،هویج،قارچ،ریحان،150 گرم فیله مرغ ساته شده 200 تومان
 پلوسبزیجات با فیله مرغ
زرشک پلو با مرغ تکه ای برنج ایرانی،زرشک،خلال پسته و بادام،150گرم فیله مرغ تکه ای 195 تومان
زرشک پلو با مرغ تکه ای
لوبیا پلو با گوشت تکه ای برنج ایرانی،لوبیا سبز،100 گرم گوشت ران گوساله 170 تومان
لوبیا پلو با گوشت تکه ای
قرمه سبزی لاپلو برنج ایرانی،خورشت قورمه سبزی،80 گرم گوشت گوساله 180 تومان
قرمه سبزی لاپلو
قیمه لاپلو برنج ایرانی،خورشت قیمه،چیپس سیب زمینی خلالی،80 گرم گوشت گوساله 185 تومان
قیمه لاپلو
قیمه بادمجان برنچ ایرانی،خورشت قیمه،چیپس سیب زمینی خلالی،80 گرم گوشت گوساله 190 تومان
قیمه بادمجان
شیرین پلو با فیله مرغ برنج ایرانی،خورشت قیمه،بادمجان سرخ شده،80 گرم گوشت گوساله 195 تومان
شیرین پلو با فیله مرغ
میگولاپلومدیترانه ای برنج ایرانی،کلم بروکلی،قارچ،خامه،جوانه ماش،120 گرم میگو ساته شده 225 تومان
میگو لاپلو مدیترانه ای
آلبالو پلو با مرغ تکه ای برنج ایرانی،آلبالو،خلال پسته وبادام،150 گرم فیله مرغ ساته شده 195 تومان
آلبالوپلو با مرغ تکه ای
ماهی پلو برنج ایرانی، ماهی 240 تومان
ماهی پلو
کاری لاپلو با بیف برنج ایرانی،خورشت کاری،فلفل دلمه،هویج،پیازچه،پودربادام زمینی،100 گرم گوشت گوساله ساته شده 230 تومان
کاری لاپلو با بیف
کاری لاپلو با مرغ برنج ایرانی،خورشت کاری،فلفل دلمه،هویج،پیازچه،پودر بادام زمینی ،150 گرم فیله مرغ ساته شده 200 تومان
کاری لاپلو با مرغ تکه ای
کاری لاپلو با میگو برنج ایرانی،خورشت کاری،فلفل دلمه،هویج،پیازچه،پودربادام زمینی،120 گرم میگوساته شده 220 تومان
کاری لاپلو با میگو

چلوهای ایرانی

چلوکباب چنجه گوسفندی برنج ایرانی،120 گوشت گوسفندی درجه یک 230 تومان
چلوکباب چنجه گوسفندی
چلوکباب ترش گوسفندی برنج ایرانی، گوشت گوسفندی درجه یک 300 تومان
چلوکباب ترش گوسفندی
چلوکباب لقمه زعفرانی برنج ایرانی، گوشت گوسفندی درجه یک 270 تومان
چلوکباب لقمه زعفرانی
چلوکباب تکه ماستی برنج ایرانی، گوشت گوسفندی درجه یک ? تومان
چلوکباب تکه ماستی
چلوجوجه کباب ران برنج ایرانی، گوشت گوسفندی درجه یک 210 تومان
چلوجوجه کباب ران
چلوجوجه کباب ترش برنج ایرانی، گوشت گوسفندی درجه یک 230 تومان
چلوجوجه کباب ترش
چلو کباب سینه برنج ایرانی، 120 گرم سینه مرغ 220 تومان
چلو کباب سینه

غذاهای گیاهی

پلو سبزیجات برنج ایرانی،کدو،فلفل دلمه،هویج،پیازچه،قارچ،ریحان ? تومان
پلو سبزیجات
پلو مدیترانه ای برنج ایرانی،کلم بروکلی ، قارچ ،خامه ،پیازچه،جوانه ماش ? تومان
پلو مدیترانه ای
قرمه سبزی 180 تومان
قرمه سبزی
قیمه لپه 185 تومان
قیمه لپه
شیرین پلو برنج ایرانی، 195 تومان
شیرین پلو
آلبالوپلو برنج ایرانی،آلبالو،خلال پسته،خلال بادام 195 تومان
آلبالوپلو
کاری لاپلو برنج ایرانی،خورشت کاری،فلفل دلمه رنگی،هویج،پیازچه،پودربادام زمینی 230 تومان
کاری لاپلو
چاپ سویی نودل ،کرفس،هویج،فلفل دلمه رنگی،قارچ،کدو،جوانه ماش،کلم بروکلی،سس مخصوص 230 تومان
چاپ سویی
قیمه بادمجان گیاهی 185 تومان
قیمه لپه

غذاهای گریل

فیله چوبی گریل 180 گرم فیله گوساله مزه دار شده ،سیب زمینی تنوری،سبزیجات روز،سس آنتروکت ،پلوی اسپانیایی،لیمو ترش 280 تومان
فیله چوبی گریل
جوجه چوبی گریل 200 گرم فیله مرغ مزه دارشده،سیب زمینی تنوری،سبزیجات روز،سس سالسا،پلوی اسپانیایی،لیموترش ? تومان
جوجه چوبی گریل
میگو چوبی گریل 160 گرم میگومزه دار شده،سیب زمینی تنوری،سبزیجات روز،سس کیپرز،پلوی اسپانیایی ،لیموترش 250 تومان
میگو چوبی گریل
ماهی گریل ماهی 225 تومان
ماهی گریل

چاپ سویی

چاپ سویی بیف و نودل نودل،کرفس،هویج،فلفل دلمه رنگی،قارچ،کدو،جوانه ماش،کلم بروکلی،سس مخصوص،100 گرم فیله گوساله ساته شده ? تومان
چاپ سویی بیف و نودل
چاپ سویی مرغ و نودل نودل،کرفس،هویج،فلفل دلمه رنگی،قارچ،کدو،جوانه ماش،کلم بروکلی،سس مخصوص،150 گرم مرغ ساته شده 200 تومان
چاپ سویی مرغ و نودل
چاپ سویی میگو و نودل نودل،کرفس،هویج،فلفل دلمه رنگی،قارچ،کدو،جوانه ماش،کلم بروکلی،سس مخصوص ،120 گرم میگو ساته شده 220 تومان
چاپ سویی میگو و نودل

پیش غذا

سالاد با سس میموزا کاهو پیچ،روغن زیتون،مغزگردو،گوجه گیلاسی،سس میموزا 90 تومان
سالاد با سس میموزا
سالاد سزار با مرغ کاهو پیچ،مرغ گریل شده،نان کروتان،پنیر پارمزان،سس سزار 135 تومان
سالاد سزار با مرغ
سوپ فصل 45 تومان
سوپ فصل

تماس با ما

وب سایت:
تلفن شعبه مرکزی:
اینستاگرام:
آدرس: انتهای اتوبان ستاری شمال -دوربرگردان جنوبی -خروجی دوم-خیابان شعرا -پلاک 19
لوگو پلوباکس